ที่มา : อนันต์ชัย เลาหะพันธุ.เรื่องน่ารู้ในยุโรปสมัยกลาง. กรุงเทพฯ : ศักดิโสภาการพิมพ์, 2550
 
 
 
++++++
 
 
 
 

Pince-nez

 
 
ลองเข้าgoogle  ค้นหาดูจะได้เห็นแว่นอีกหลายแบบ เช่น
เป็นต้น
 
 
++++
 
 
เมื่อก่อนเคยใส่แบบกรอบแว่นโลหะ มีที่ดันจมูก  
พอใส่ไปนานๆ เจอเหงื่อกัด?
ผลที่ได้ คือ  ดั้งเขียว แถม มีรอยบีบตรงจมูก - -
 
แต่ตอนนี้เปลี่ยนมาเป็น กรอบพลาสติก เลนส์พลาสติก มีน้ำหนักเบา
ไม่มีที่ดัน เลยอาจจะต้องดันแว่นขึ้นบ้าง...
 
ส่วนคอนแทคเลนส์นั้น...
ถ้าไม่รักสวยรักงาม ขยันทำความสะอาด ขยันถอดก่อนนอน
ค่อนข้างเสี่ยงพอควร
 
+++++
 

Comment

Comment:

Tweet

Favourites