แปะรูปกันร้าง

posted on 28 Apr 2013 03:05 by venusnight
 
 
 
 
รูปหนึ่งในสัปดนซีรี่? 
 
 ไปซื้อเมล่อน ยืนเลือก 
ถือ 2 ลูก เอามาเทียบ ชั่งใจ ... 
ตำแหน่งพอดี...
 
 
 
รูปนี้ออกแนวเวิ่นเว้อ 
คอมมู EZ  ปัจจุบันกลายเป็นเกาะร้างหรือยังไม่รู้...
ก็ยังรอ แอนโธ EZ  ยังแอบหวัง...
 
 
+++++
 
ตอนนี้ขอเก็บรวบรวมไอเดีย แก๊ก 
คาดว่าจะเอามาลงใน ....
โปรดติดตามกันต่อไป  
 

Comment

Comment:

Tweet

Favourites